Norsk Ejuice RegisterVil du vite mere... Regulering


Reguleringer.

At en nasjonal lovgiving ville komme på dampen var ikke uventet. . I forslaget legges også føringer fra det felles Europeiske tobakksdirektivet .
En debatt over dette ser vi ikke som agenda, selv om ser det kontroversiellt å ilegge et produkt uten tobakk, tobakksregulering.   I forslaget gjelder dette også produktene selv uten nikotin....

Hva vil de foreslåtte reguleringene medføre for en mikser? Først og fremst et regelverk, som ytterst,ytterst få,( om noen ) kompetente miksere her hjemme i dag har økonomisk mulighet til å oppfylle hvis ønske om en aktørrolle i et marked. Investeringen vil bli meget store i et uforutsigbart marked, der en ejuice vil ha begrenset inntjeningsevne og større markedspotensiale i konkurranse med
multinasjonale konsern, og også importert vare fra utenlandske aktører.

For hjemmemikseren, så vet en veldig lite.  Eneste som sannsynlig er sikkert, er at nikotinbase over 10ml mengde og 20mg/ml (2%) styrke vil forbys. Dvs at en vil kunne lage sin egen miks i høyest ca.18mg styrke.
Om de andre ingrediensene så vet en ingen ting.. de er ikke underlagt regelverk for legemiddel som dampen er i dag, eller nevnt i kommende reguleringer.

Aromaprodusentene vet like lite som oss, men det har allerede vært en del diskusjon, der det har blitt påbegynt forsøk på å skape en fordelingen innen produktene, på professjonellt hold, slik at også aromaprodusenter blir med å dekke en del av kostnadene. Hvis dette skjer, vil også aromakostnadene til hjemmemiksere økes.
   De er allerede opplyst at noen produsenter ikke vil søke f.eks på USA for godkjennelse til damp. Dvs at noe av mangfoldet også her vil kunne falle bort.
For å vise litt om hva aromamarkedet er vs damp, kunne en av Europas største aromaprodusent opplyse at dampen var uvedkommende for deres marked. Damp er kun en bitte liten del blant noen få, av deres marked. Mat, etc er deres hovedsatsinger.

Også så vil en del aromer ikke bli godkjent innen reguleringene f.esk pga deres innholdsstoffer. Der er ingen fastsatte verdier oppgitt om hva som vil godkjennes eller ikke. Selv bringebæraroma kan inneholde liten andel sporstoff av diacetyl. Vil da disse forbys siden diacetyl gis forbud ? eller vil en viss andel godtas? Om de forbys kommersiellt, vil de allikevel kunne kjøpes av en hjemmemikser til eget bruk? Må bruk forsøkes omgås med falsk informasjon for å kunne skaffe seg ingredienser?
   Når det har vært diskutering over batteriholdere , hva med basene (PG/VG) har dette også vært et emne?  I dag er ikke disse produktene normal i husholdning, selv om forefinnes innen hobby. Er dette også en ting som vurderes innskrenket?
Hva med import, siden allt dette ikke er varer ført i Norge, og må skaffes fra utenlandske produsenter/forhandlere? Vil en avgiftsbeleggelse blokkere mere muligheten for egen miksing?

Frykten er i hht til reguleringsmyndighetene usikkerheten om at helseskade kan påføres.

Frykten vår, er om en regulering skal medføre f.esk økt smugling av ukjente substanser, og at lokale "Rema"-s produkter skal bli førende, med dets høyere ukjente/kjente  helserisikoer, pga innskrenkninger i å kunne skaffe seg tryggere ingredienser, eller høyere kostnad, som medfører andre lettvintere valg.
Dette vil skje, ikke kan, om tilgangen innskrenkes, og dermed påfører med lov, større helserisikoer.
Dette er en holdning N.E.R har vært, og fortsatt er imot, og vil fortsatt kjempe innen dampemiljøene.

Om spørsmålene her, så er det lite som kan sies, offentlige instutisjoner virker heller ikke vite hva som kan sies ennå, og reguleringens behandlig må avventes.
N.E.R. har stilt seg åpen for dialog, også for å medvirke til informasjon, allt for tryggere miksing.


SUBSTANSER SOM FORBYS SOM  INGREDIENSER I E-LIQUIDS
Fra TPD delen:
•  any ingredient that poses a risk to human health in heated or unheated form
•  vitamins or other additives that create the impression that a tobacco product
has a health benefit or presents reduced health risks;
•  caffeine or taurine or other additives and stimulant compounds that are
associated with energy and vitality;
•  additives having colouring properties for emissions;
•  additives that have carcinogenic, mutagenic or reprotoxic (CMR) properties in
unburnt form.
 
Fra nasjonale standarder:
•  Substances classified as carcinogenic, mutagenic or reprotoxic (CMR
categories, 1 and 2)
•  Substances classified with specific target organ toxicity for the respiratory
tract (STOT category 1)
•  Respiratory sensitizers 
•  Vitamins used as food supplements
•  Stimulant additives such as caffeine or taurine
•  Diacetyl 
•  Pentane 2,3 dione 
•  Diethylene glycol 
•  Ethylene glycol 
•  Formaldehyde* 
•  Acetaldehyde* 
•  Acrolein*  
•  Metals, including cadmium, chromium, iron, lead, mercury and nickel 
•  Preservatives liable to release formaldehyde.