Norsk Ejuice RegisterNoe å tenke over?Ingredienser vs sikkerhet

Risikoer av ingrediensinnhold, er det ingen som kan si mye om konkret, det finnes meget lite studier om disse som innhalert. I produsenters studier har selv 0,5% diacetylinnhold vist gi utslag på drøye 1000 tall ppm i ejuice, langt over de kravene som er satt innen industrien, eller i tobakk. (Norge 0,1 ppm, 0,4 mg/m3  )
Kreffremkallende innholdsstoffer?... hvor mye skal til før dette vil skje, er heller ikke oppgitt. Noen stoffer vet en fra vanlig forståelse ikke er uten risiko, putseorganene har ikke et fordøyelsessystem som "rydder opp" ved mat/drikke inntak.
 Det en vet sikkert er at en person med dårligere helsetilstand vil lettere bli påvirket, så selv om noen håndterer høye verdier greit av f.esk nikotin, er det ikke garanti for at andre og kan gjøre det.


Aroma
Selv fra annerkjente produsenter er de ikke spesifikt laget kun for innhalering som ved damping...dvs at det kan være stoffer i noen som ikke er forenlig for denne bruken.
Her om aromaer som inneholder bekymringsfulle stoffer, og hva dette er, og kan medføre.  Det finnes flere med bekymringsfulle stoffer i ingrediensene, og listene vil oppdaters etter hvert når nytt blir verifisert.
.
Baser - Nikotin
Propylenglykol og Vegetabilsk Glyserin er hovedingredienser i ejuice, sammen med også om ønsket, nikotin.
Hva bør du forholde deg til for disse ingrediensene, hva kan sies om produktene fra forhandlere?


Farger
Miksing er ikke bare "saft og vann", men kjemiske blandinger med sine reaksjoner, og som virker inn på kroppen.
 Fargestoffer er ikke regnet ok innhaleringsmessig, og er og etter internasjonale reguleringer, et produkt som vil forbys i ejuice pga helsemesssige risikoer. Dette har kun en estetisk virkning, og virker ikke inn på smak.


Sikkerhet er en intensjon for å være skadereduserende.  Selv vann kan være skadelig, mengden inntatt endrer risikonormen.
Det samme gjelder med ingrediensene her, tilføres nok av de potensielt skadelige stoffene, vil damp være mindre, el.(ikke skadereduserende?)
Aroma anbefalt brukt i 5% til damp, er anbefalt i 0,36% i baking,til iskrem ca 0,2%. Mengde øker risikoene, og ytterst få har noen slags verdier satt for innhalering. (ennå)


En del stoffer er allerede ilagt forbud mot i de kommende reguleringene, og andre vet vi ikke er bra å innhalere, selv om ikke sees på som risiko ved f.esk mat og drikke. Ethvert stoff av fysisk el. psykisk påvirkning vil også forbys, sammen med også kreftfremkallende stoffer, i hht. til reguleringer verden over.
Risikoene sees i forskningsrapporter, og Internasjonale helseanbefalinger, også med litt fornuft ut i fra hva tingene sies være.