Norsk Ejuice Register
tenk deg om...farge ser pent ut... men?
Fargetilsetninger er laget for bruk i mat, drikke m.m., og har til og med i slik bruk, "diskutable"
påvirkninger for din helse. De fleste av disse er underlagt meget lave anbefalinger selv i slik bruk,
selv om disse opptas og behandles i kroppens fordøyelsesfunksjoner.  Slikt forefinnes ikke i pusteorganene

I de kommende reguleringene for ejuice verden over, er farger et av de stoffene som på helsemessig grunnlag vil forbys.
Farge har kun med det estetiske å gjøre, og gir ellers ikke noe fordel for en ejuice, men er utslagsgivende for
reaksjoner av negativ varierende grad hos mange dampere.

Beklageligvis vil flere produsenter ikke oppgi merinfo over innholdet, så man er ikke sikker på at det kun innholdet fra fargestoffet som kan være et problem.  De inneholder også gjerne forskjellige sulfatsalter, eller mineralforbindelser som ikke anbefales innhaleres.
Også så er ikke disse produktene spesifisert for opptak gjennom lungesekkene, og kan medføre bli i lungene pga partikkelstørrelse.

Apoteket
Apotekets "Storm" Grønn - E141-Kopperklororfyll , E202
Apotekets "Storm" Rød - E120, E202, E201.Gimsøy
Gimsøy Blå - E131
Gimsøy Rød - E120
(annet gis ikke opp av produsent)


Idun
Mors hjemmebakte Grønn - E104,
E133,
E100, E415, E406, E202
Mors hjemmebakte  Rød - E120, E415, E406, E202
Mors hjemmebakte Blå - E131
E415, E406, E202
Mors hjemmebakte Gul - E100, E415, E406, E202


Inawera
black - E121,E132,E133,E151,E155
blue - E133
brown - E110, E132, E124
green - E102,E133
maroon - E122, E172,E155
orange - E110
pink - E122, E151
red - E124
violett - E124, E132
yellow - E104

Cacas ( Wilton / LorAnn )

Icingfarge -
Glykosesirup, sukker, vann, hydroksypropylstivelsesfosfat E1442, fortykningsmiddel (agar E406), surhetsregulerende (natriumsitrat E331), konserveringsmiddel (E202), fargestoff (E122, E133) 


LorAnn
Blue :  Blue #1 (E133) -
Red:    Red #40
(E129), Blue #1 (E133)  
Pink:    Red #3 (
E127),
Purple: Red #3
(E127), Blue #1 (E133) Red #40 (E129)
Orange: Yellow #6
Black:   Red #40
(E129),Blue#1 (E133),Yellow #5 (E102)
White:  Titanium Dioxide, Xanthan, Acacia Gums
Green:  Blue #1
(E133) , Yellow #5 (E102)
Yellow : Yellow #5 (E102), Yellow #6(E110)


Pink Lips ( Pink Mule )

Gul :               E102,
Grønn :           E102, E131
Jordbær Rød:  E122, E124
Karamell:        E102, E124, E132
Orange:          E102, E110
Sort:               E153,
Vinrød:            E163,
Violet:             E122, E123, E132


Eisaroma
Lakritz Aroma (# 935285) - E150d


SesameBlue:            E133.
Yellow:         E104.
Gold:           E104, E124, E110, E132.
Green:         E104, E131.
Pink:           E 124, E110, E104, E151, E 132.
Orange:       E110, E124, E104.
Rosa:          E124, E104, E110, E132, E 151.
Red:            E124.
Chocobrown: E124, E104, E131, E110
Black:          E151, E104, E124, E110, E131
Purple:         E124, E151.Hva er stoffene :

Acacia Gum
- innånding kan forårsake allergiske reaksjon i luftveiene, kan i sjeldne tilfeller forårsake symptomer på astma, allergisk rhinitt, eksem, kontakteksem og matvareallergi.
E 100 -
Kurumin, naturfargestoff. Kan medvirke til kvalme og hodepine.
E102, Yellow #5- Tartrazine Trisodium 1-(4-sulfonatophenyl) -4 (4-sulfonatophenylazo) -5-pyrazolone-3-karboksylat). kull tjære
Kjent for å forårsake allergiske reaksjoner og astma, samt en rekke immunologiske reaksjoner inkludert angst, migrene, klinisk depresjon, tåkesyn, kløe, generell svakhet, hetebølger, følelse av kvelning, lilla hudområder og søvnforstyrrelser. Selv i svært små doser kan symptomene vare i perioder på opp til 72 timer etter eksponering. Den er også linket til svulster i skjoldbruskkjertelen, kromosomskader og hyperaktivitet. 
godkjent kun i essenser for/og brennevinsbaserte drikker
E104, også kjent som Kinolingult (omstridt farge)
ugunstig virkning på barns aktivitet og konsentrasjonsevne
E107 GUL Forbudt i  flere land i næringsmiddel. Kjent for å forårsake allergiske reaksjoner, astmaanfall

E110 Kommer fra petroleum,
stenkulltjære basert, og kan være ansvarlig for å forårsake allergisk reaksjon hos personer med en aspirin-intoleranse, noe som resulterer i ulike symptomer som urolig mage, diaré, oppkast, elveblest (urtikaria), hevelse i hud (angioødem) og migrene. godkjent i essenser for/og brennevinsbaserte drikker , og farging i fiskeprodukter
E120 - RØD ,Karmin ,tidligere  fremstilt av tørkede døde skalainsekter. kombineres med aluminium for å danne karminsyre, også kjent som karmin. .Pr januar 2012 har European Food Safety Authority (EFSA) endret dette  til å bli erstattet med en syntetisk versjon av stoffet.
E122 Azorubin Kan skape intoleranse hos mennesker som er sensitive til salisylater, samt fremprovosere astma.Lovlig i EU, men fases ut frivlillig i Storbritannia.
Godkjent i essenser for/og brennevinsbaserte drikker , og farging i fiskeprodukter
E123 Amarant. Kan skape intoleranse hos mennesker som er sensitive til salisylater, samt freprovosere astma.Studier viser sammenheng mellom E123 og kreftsvultser i forsøk med rotter.
godkjent i essenser for/og brennevinsbaserte drikker , og farging i fiskeprodukter
E124 Nycoktin. Syntestisk kulltjære og azo fargevæske. Kan skape intoleranse ovenfor salisylater, og fremprovoserer astma.

godkjent i essenser for/og brennevinsbaserte drikker , og farging i fiskeprodukter
E127 
Red #3 .steinkulltjære
E128 - Rød 2G.Kan skape intoleranse hos mennesker som er sensitive til salisylater, samt freprovosere astma. I kombinasjon med konserveringsmidlene benzoater forbindes denne fargen også med hyperaktivitet i barn. I tillegg kan denne fargen forårsake anemi, og muligens også endringer i DNA (muteringer).
  tillatt for kosmetikk som ikke kommer i berøring med slimhinnene
E129 -Allurarød.Red #40
steinkulltjære. Kan skape intoleranse hos mennesker som er sensitive til salisylater, samt fremprovosere astma.Forskning har også vist at avfalsstoffene fra denne fargen fører til kreft i urinblæren hos dyr
godkjent i essenser for/og
brennevinsbaserte drikker ,og stempelmerking av kjøtt.

E131, Patent Blå .Forbudt i Australia og USA i næringsmiddel .Kan forårsake allergiske reaksjoner, med symptomer fra kløe og elveblest, tonausea, hypotensjon og i sjeldne tilfeller anafylaktisk sjokk. 
E132, Indigokarmin Blå #2 , skadelig for luftveiene ved innånding, og irriterer hud og øyne.
natrium salt av Indigotindisulfonate og syntestisk kulltjære. Forbudt i Norge i næringsmiddel
E133 .Brilliant Blue # 1 -aluminium løsning,og amoniakksalt.
syntetisk konditorfarge laget av steinkulltjære.
E141 -Kopperklororfyll
E142, Grønn S.  Forbudt i Canada, USA, Japan og Norge i næringsmiddel
E150 - er alle sukkerdeler som sugar syrup, molasses, caramel color, corn syrup.
E150A - Caramel I - plain.
brunet sukker, karamell, brunt.
E150B -  Caramel II - kaustisk sulfitt prosess .
brunet sukker, karamell, brunt.
E150D - Sukkerkulør (karamellisert sukker)
E151, Brilliant Sort, Forbudt i USA, Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Sverige, Østerrike, Japan og Finland, i næringsmiddel.  Forbudt i Norge frem til 2001 - da forbudet ble fjernet på grunn av handelsrelasjoner med andre land.Forårsaker allergiske eller intoleransereaksjoner, spesielt blant de med aspirinintoleranse.Kulltjære. Stoffet frigjør histaminer, og kan forverre symptomene på astma.
E153 - Sot, vegetabilsk karbon
E154, Brun Kan provosere frem allergiske reaksjoner hos personer som er følsomme for salisylater, og kan forsterke symptomene på astma. Forbudt i EU, utenom for farging av  f.eks sardiner..
E155, Sjokoladebrun, Kan provosere fram allergiske reaksjoner hos astmatikere, mennesker som er følsomme for aspirin og andre følsomme individer, og kan indusere hudfølsomhet.
E163 anthocyanines, inneholder sukker og mineraler.
E170 - Kalsiumkarbonat, mineral farge og kalsiumtilskudd Skilles ikke ut i lungene.
E171 Titandioksid, mineral farge, hvit.Skilles ikke ut i lungene. Forbudt i Tyskland.
Inhalering har vist alvorlige lungeproblemer. og også er et stoff som kroppen har store problemer med å klare skille ut.
E172 Jernoksid mineral.Skilles ikke ut i lungene
E173 Aluminium mineral.Skilles ikke ut i lungene

E201
Natriumsorbat  - konserveringsmiddel
Konserveringsmiddel er ikke noe som er egnet for ejuice, vi ønsker heller ikke en "ikke-modning" av den?
E202
Kalsiumsorbat - konserveringsmiddel

Sorbinsyre- I sjeldne tilfeller utløser den overømfintlighetsreaksjoner og i høyere doser i celler kreftfremkallende..
Natriumsorbat (E201) er mikset for å få til sorbinsyre, er siden 1998 strengt regulert imengdene, pga de skadelige virkningene.
Forbudt i Tyskland

E406 fortykningsmiddel
Stoffer som endrer viskositeten til tykkere, er heller ikke positivt for dampeutstyr..?

Titanium Dioxide - IARC Group 2B carcinogen, mulig kreftfremkallende, er ikke oppløselig.
Xanthan (Gum)- skaper mild irritasjon hos noen, oppblåst mage,diaré,tungpusthet pga.kan vanskeliggjøre absorbering av oksygen i lungene.